Τα Δωμάτια

Η βιβλιοθήκη. Ένας ναός γνώσεων και μυστηρίου
Πολλοί αφιέρωσαν χρόνια σε αναζητήσεις, συγγραφές βιβλίων και συγγραμμάτων ώστε να μπορέσουν να σωθούν και να τα κληροδοτήσουν στις επόμενες γενιές.
Όμως η είσοδος είναι μόνο για λίγους και ικανούς, που θα μπορέσουν να καταλάβουν τα μυστικά που υπάρχουν εκεί.
Γνώσεις που, αν αξιοποιηθούν σωστά ,μπορούν να σώσουν τον κόσμο.
Αν όμως βρεθούν σε λάθος χέρια η απόλυτη καταστροφή και ο τρόμος αφυπνίζονται.
Γενιές ολόκληρες θα καταστραφούν και θα υποφέρουν.
Το σκοτάδι θα κυριαρχήσει παντού.
Θεματοφύλακες αυτών των θησαυρών είναι οι μοναχοί στο μοναστήρι του Μόντε Καστίνο.
Εσύ θα είσαι ανάμεσα σε αυτούς που θα λύσουν τα αινίγματα που υπάρχουν ώστε να σώσεις τον κόσμο από την μαύρη πανώλη;
Είσαι ικανός να ακολουθήσεις πιστά τους κανόνες των Βενεδικτίνων και να έχεις το προνόμιο αυτό.

2 έως 7 άτομα
Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση σας προς αποφυγή καθυστερήσεων.